Item Number : กล่องใส่ช้อมส้อม ไวไว

Description: กล่องใส่ตะเกียบ-ช้อน ไวไว ขนาดกว้าง 29.5 x 11 ซ.ม. , สูง 6.5 ซ.ม. , ตัวกล่องเนื้อ PP , ฝาเนื้อ PS บนฝา Heat Transfer โลโก้ "เส้นหมี่อบแห้ง ไวไว หนึ่งเดียวที่ไว้ใจ" 3 สี , ติด สคบ. 1 จุด , บรรจุลังใหม่ ลังละ 48 ชิ้น พิมพ์ข้างลัง 2 ฝั่ง