Item Number : กล่องอาหาร ทวิสตี้

Description: กล่องอาหาร ทวิสตี้(สี่เหลี่ยมจัตุรัส) เนื้อ PP เกรด A ฟู้ดเกรด ขนาด 11 x 11 x 7 ซ.ม. ฝาฉีด 4 สี สกรีนบนฝา 2 สี ด้วยระบบ PAD, ติด สคบ.ใต้ก้นกระติก 1 จุด , บรรจุลังใหม่ ลังละ 60 ชิ้น พิมพ์ข้างลัง 2 ฝั่ง