Item Number : กระบอกน้ำเอวคอด

Description: กระบอกน้ำเอวคอด ขนาด 22 ออนซ์ ตัวกระบอกเนื้อ PET ฝาและห่วง เนื้อ PP พร้อมร้อยเชือกสีดำน ตัวกระบอกน้ำสกรีนโลโก้ 2 สี , ติด สคบ.ใต้ก้นกระติก 1 จุด , บรรจุลังใหม่ ลังละ 60 ชิ้น พิมพ์ข้างลัง 2 ฝั่ง