Item Number : แก้วน้ำ 2 ชั้น พร้อมเจลพิเศษ

Description: มาแล้ว !! นวัตดรรมใหม่ ล่าสุด แก้วน้ำ 2 ชั้น งานดีเนื้อ PS ใสเกรดเอ ใส่เจลด้านใน เป็นเจลชนิดพิเศษ เป็นสูตรพิเศษที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้น และสามารถเก็บความเย็นได้ รูปลักษณ์สวยงาม มีน้ำหนัก ทำให้ผู้สัมผัสรู้ว่าเป็นสินค้าที่ดูดีมีราคาและมีคุณค่า