Item Number : กระติกน้ำ 25 ออนซ์

Description: กระติกน้ำ 25 ออนซ์ ปากกระติกกว้าง 11.5 ซม. ก้นกระติกน้ำกว้าง 9 ซม. ด้านบนกระติกน้ำ มีตัวเลื่อน เป็นตุ๊กตารูปผู้หญิง (ขึ้นแม่พิมพ์ใหม่ งาน 2Dครึ่ง) พ่น Air Bruch ทั้งหน้า ที่ตัวกระติกน้ำฉีด 4 สีชุด ฮีทลายรอบใบ