Product Name : กระบอกน้ำ เลย์

Type : กระบอกน้ำ

Code :

Description: <p> กระบอกน้ำ เลย์ เนื้อ ไฮเดน ฉีด 3 สี ความสูง 19 ซม. ปากกระบอกกว้าง 5.2 ซม. สกรีนโลโก้ 1 จุด ติด สคบ. + บรรจุลังใหม่ 60 ชิ้นต่อลัง</p>