Product Name : กระบอกน้ำ เอ็มสปอร์ต

Type : กระบอกน้ำ

Code :

Description: <p>กระบอกน้ำ เอ็มสปอร์ต ตัวกระบอกน้ำเป็นเนื้อ ไฮเดน ฝาและจุกสปอร์ตเป็นเนื้อ PP ความสูงรวมฝา 22.5 ซม. ปากกระบอก 5.2 ซม. สกรีนโลโก้ 3 สี รอบใบ ติด สคบ. 1 จุด บรรจุลังใหม่ 60 ชิ้น/ลัง</p>