Product Name : กล่องใส่ช้อมส้อม

Type : กล่อง

Code :

Description: <p>กล่องใส่ตะเกียบ-ช้อน เด็กสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 29.5 x 11 ซ.ม. , สูง 6.5 ซ.ม. , ตัวกล่องเนื้อ PP , ฝาเนื้อ PS ใส บนฝา สกรีนโลโก้ 1 สี , ติด สคบ. 1 จุด , บรรจุลังใหม่ ลังละ 48 ชิ้น พิมพ์ข้างลัง 2 ฝั่ง</p>