Product Name : กล่องอาหาร ยำยำ

Type : กล่อง

Code :

Description: <p>กล่องอาหาร ยำยำ(สี่เหลี่ยมจัตุรัส) เนื้อ PP เกรด A ฟู้ดเกรด ขนาด 11 x 11 x 7 ซ.ม. สกรีนบนฝา 2 สี 2 ลาย พร้อมโลโก้ ยำยำ , ติด สคบ.ใต้ก้นกระติก 1 จุด , บรรจุลังใหม่ ลังละ 60 ชิ้น พิมพ์ข้างลัง 2 ฝั่ง</p>