Product Name : แก้วน้ำพร้อมหลอดดูด

Type : แก้วน้ำ

Code :

Description: <p>ตัวแก้วและฝาทำจากเนื้อ PS ใส ปากแก้วกว้าง 10 ซม. ก้นแก้ว 6.6 ซม. สูง 17.4 ซม. หลอดเนื้อ PE ขนาด 25 ซม. พร้อมจุกปิดหลอด ติด สคบ.1จุด บรรจุ 24 ชิ้น/ลัง</p>