Product Name : พวงกุญแจยางหยอด

Type : เบ็ดเตล็ด

Code :

Description: <p>พวงกุญแจยางหยอดพร้อมร้อยโซ่ไข่ปลา เป็นงานยางหยอดสปาร์คนูนลักษณะวงรีขนาดสูง 4.5 cmกว้าง 4.1 cm เป็นงานหยอด 3-4 สี มี สคบ. ใส่ถุงต่อชิ้นและ ติด สคบ.ที่ถุง</p>