Product Name : เหยือกน้ำ พร้อมแก้ว

Type : เบ็ดเตล็ด

Code :

Description: <p>เหยือกน้ำเนื้อ PS เกรด A ตัวเหยือกมีขนาดปากเหยือก 13 ซม. ก้นเหยือก 9.5 ซ.ม. สูงรวมฝา 25 ซ.ม. , ตัวแก้วมีขนาดปากแก้ว 8 ซ.ม. ก้นเหยือก 5.7 ซ.ม. สูง 12 ซ.ม.</p>